Kontakt

Adresy korespondencyjne, adresy e-mail, telefony, faksy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82 - 300 Elbląg
NIP 578 - 25 - 17 - 492
REGON 170745930
sekretariat@szpital.elblag.pl
wszz@szpital.elblag.pl

www.szpital.elblag.pl

Centrala telefoniczna: 55 239 59 00, 55 234 41 11
faks: 55 234 56 12


Administracja

Dyrektor Naczelny - Elżbieta Gelert
tel. 55 239 56 12 egelert@szpital.elblag.pl

Dyrektor ds. Lecznictwa  - Marek Pietruszka
tel. 55 239 57 03 mpietruszka@szpital.elblag.pl

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa - Bożena Ropelewska
tel. 55 239 57 13 bropelewska@szpital.elblag.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych - Piotr Tomaszewski
tel. 55 239 56 15 ptomaszewski@szpital.elblag.pl

Dyrektor ds. Techniczno - Eksploatacyjnych - Konrad Piechowiak
tel. 55 239 56 85 konrad@szpital.elblag.pl

Rzecznik Prasowy - Małgorzata Twardowska
tel./faks 55 239 57 04 mtwardowska@szpital.elblag.pl

Główny Księgowy
tel. 55 239 56 21 gsokolowska@szpital.elblag.pl

Dział Administracyjny
tel. 55 239 59 48 mtomczyk@szpital.elblag.pl

Sekcja Organizacyjno - Prawna
tel. 55 239 59 17 kmioduszewski@szpital.elblag.pl

Kierownik Działu Służb Pracowniczych
tel. 55 239 56 17 egubaro@szpital.elblag.pl
tel. 55 239 56 44

Sekcja Zarządzania Projektami
tel. 55 239 58 96 
rbednarczyk@szpital.elblag.pl
wkubicka@szpital.elblag.pl
Kierownik Sekcji Finansowej
tel. 55 239 56 21

Sekcja Sprzedaży i Sprawozdawczości Medycznej
tel. 55 239 58 21

Sekcja Inwestycji i Remontów
tel. 55 239 59 80, 239 56 16

Kierownik Sekcji Zaopatrzenia
tel. 55 239 58 72

Inspektor BHP
tel. 55 239 56 29

Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej
tel. 55 239 56 98

Sekcja Higieny i Epidemiologii
tel. 55 239 58 84

Sekcja Sprzętu Medycznego
tel. 55 239 56 32