O Projekcie

„Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”

- Budowa ta jest dla nas najważniejszym wydarzeniem inwestycyjnym w prawie 25-letniej historii naszej placówki - mówi Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. - Jest to dla naszego szpitala prawdziwy milowy krok w przyszłość.

Inwestycja warta jest 57 837 341,59 złotych. Powierzchnia nowego pawilonu to około 11 tys. m2. Budynek będzie posiadał dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną.

Na I piętrze będzie znajdował się Blok Operacyjny z ośmioma salami operacyjnymi oraz salą wybudzeń i zapleczem. Będzie on wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Blok Operacyjny

Rocznie w szpitalu wykonuje się ponad 13 000 zabiegów
(tendencja rosnąca).
Obecnie jest zbyt mała ilość sal operacyjnych (4 sale) do potrzeb
jednoczesnego przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych,
w tym chirurgii urazowej.

Nowy Blok Operacyjny będzie posiadał:
  • 8 sal operacyjnych z zapleczem, z osobnymi szatniamidla chirurgów i pielęgniarek oraz pozostałego personelu.
  • sale operacyjne z oddzielnym dostępem do części czystej bloku operacyjnego i części brudnej.
W części czystej Bloku Operacyjnego będzie część pooperacyjna składająca się z 2 sal pooperacyjnych tzw. sal wybudzeń:
  • 1 sali pooperacyjnej na 8 łóżek,
  • 1 sali pooperacyjnej 1-łóżkowej.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Na wysokim parterze zlokalizowany będzie Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii.
W ramach oddziału powstaną dwie sale wyposażone
w pięć łóżek, dwie sale jednoosobowe oraz jedna izolatka.
Sale pięciołóżkowe będą posiadać wewnętrzne punkty
obserwacyjne w celu zapewnienia ciągłości i fachowości
opieki nad pacjentem. Dzięki odpowiedniemu usytuowaniu
izolatek, obok poczekalni, znacznie ułatwiony zostanie
kontakt chorego z rodziną bez konieczności wchodzenia
na teren oddziału. Nowo powstały oddział zwiększy też
ilość przyjmowanych chorych z uwagi na zwiększoną liczbę
stanowisk.

Dział Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Zaprojektowana Centralna Sterylizatornia zlokalizowana
będzie na wysokim parterze z bezpośrednim połączeniem
z Blokiem Operacyjnym. Usprawni to transport materiałów
i narzędzi wysterylizowanych. Centralna Sterylizatornia
będzie podzielona na trzy strefy: brudną, czystą i sterylną.
Brudny materiał, wychodzący z sali operacyjnej, musi
przejść przez strefę czystą i trafi ć do sterylnej, pokonując
przelotowe parowe myjnie oraz przelotowe sterylizatory
parowe lub gazowe.
Z uwagi na rozbudowę i zastosowanie nowych technologii
zwiększy się wydajność pracy Centralnej Sterylizatorni.
Na uwagę zasługuje także plan wyposażenia nowego pawilonu
w klimatyzację i nawiewy laminarne aseptycznego
powietrza z fi ltrami absolutnymi w salach operacyjnych, pooperacyjnych,
wybudzeń i w salach Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii.


Inwestycja we wszystkich swych aspektach wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu pobytu pacjenta
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.