Serce szpitala już bije, bije dla nas wszystkich!

czwartek, 28.11.2013 15:41

27 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu odbyła się konferencja zamykająca projekt pn. „Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”.
Wśród licznie zgromadzonych gości pojawili się parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, władze Urzędu Miasta Elbląg oraz władze sąsiednich miast, członkowie Rady Społecznej WSzZ w Elblągu, przedstawiciele firm zaangażowanych w projekt, przedstawiciele Ochrony Zdrowia, dyrektorzy szpitali oraz innych placówek, dyrekcja szpitala oraz byli i obecni pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. 

W konferencji wzięli udział między innymi: Biskup Elbląski ks. dr Jan Styrna, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pan Jacek Protas, Prezydent Miasta Elbląg – Pan Jerzy Wilk. Konferencja przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze. 

Po konferencji Biskup Elbląski ks. dr Jan Styrna poświęcił nowy obiekt, po czym uroczysta wstęga przecięta została przez Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – Panią Elżbietę Gelert, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pana Jacka Protasa oraz Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Pana Konrada Piechowiaka. 

Punktem kulminacyjnym było zwiedzanie nowego obiektu. Uczestnicy wydarzenia oprowadzeni zostali po Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Dziale Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji oraz po Bloku Operacyjnym. Na zakończenie odbył się poczęstunek dla wszystkich gości. 

To najważniejsze wydarzenie inwestycyjne w 25-letniej historii placówki i prawdziwy milowy krok w przyszłość. Inwestycja warta jest 57 837 341,59 złotych. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 39 292 916,36 złotych. Powierzchnia nowego pawilonu to około 11 tys. m². Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną.  

Na I piętrze nowo wybudowanego obiektu znajduje się Blok Operacyjny z 8 salami operacyjnymi. Każda z tych sal posiada zaplecze, osobne szatnie dla chirurgów, pielęgniarek i pozostałego personelu oraz oddzielny dostęp do części czystej bloku  i części brudnej. W części czystej Bloku Operacyjnego znajduje się część pooperacyjna składająca się z 2 sal pooperacyjnych, tzw. sal wybudzeń: 1 sali pooperacyjnej na 8 łóżek oraz 1 sali pooperacyjnej 1-łóżkowej. W sali pooperacyjnej znajduje się stanowisko pielęgniarki dozorującej stan zdrowia wszystkich pacjentów. 

Na wysokim parterze znajdują się Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralna Sterylizatornia. 

W ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii powstały 2 sale wyposażone w 5 łóżek, 2 sale jednoosobowe oraz 1 izolatka. Odpowiednie usytuowanie izolatek (obok poczekalni) ułatwi kontakt chorego z rodziną. Nowo wybudowany oddział posiada wewnętrzne punkty obserwacyjne zapewniające ciągłość  i fachowość opieki nad pacjentem. 

Dział Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji doposażony został w nowoczesny duży sprzęt medyczny, taki jak: stacja uzdatniania wody, sterylizatory gazowe, przelotowe sterylizatory parowe, sterylizator plazmowy, automatyczne myjnie-dezynfektory. Z uwagi na rozbudowę i zastosowanie nowych technologii zwiększy się wydajność pracy Centralnej Sterylizatorni, co nie było możliwe w starej lokalizacji. Wszystkie oddziały wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Nowa infrastruktura i sprzęt na miarę XXI wieku pozwoli zwiększyć możliwości diagnostyczno-lecznicze, bezpieczeństwo pacjenta oraz polepszyć warunki pracy.

Wszystkie kondygnacje w nowym pawilonie są w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na uwagę zasługuje wyposażenie nowego pawilonu w klimatyzację i nawiewy laminarne aseptycznego powietrza z filtrami absolutnymi. W ramach inwestycji powstała również infrastruktura towarzysząca (drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, tereny zielone). 

Serce Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu już bije, bije dla nas wszystkich!


Konferencja zamykająca